Politika

Upotreba oznaka i logotipa/Propisi i pravila logotipa

Registrovani korisnik, firma ili osoba imaju pravo da koriste odgovarajuću oznaku(e)/logotip(e). Pre nego što preuzmete svoju oznaku(e)/logo(e) - obratite pažnju na podnožje strane i odvojite vreme da pročitate pravila i propise koje se odnose na upotrebu odgovarajućih oznaka/logotipa; navedeno u nastavku

Propisi i pravila za prijavljivanje logotipa

S obzirom da ste postali sertifikovana/registrovana organizacija, vaša kompanija može da istakne tu činjenicu, putem logotipa, na memorandumu, svojim potvrdama, vizit kartama, brošurama i reklamnim materijalima (uključujući web sajt) i slično, sve dok je u skladu sa ovim zahtevima.

Izbor logotipa zavisiće od:

a) Standarda ili šema (u daljem tekstu se označava kao standard ili šema) koje organizacija sertifikuje/registruje.
b) Prednosti vaše organizacije u pogledu dizajna i predstavljanja.

Uglavnom, izbor dostupnih logotipa, u zavisnosti od marke (npr. URS) je sledeći:

1. Logotip marke (npr.: United Registrar of Systems Limited) logo sam po sebi
2. Logotip koji simbolizuje sam standard
3. United Registrar of Systems Limited logo sa logotipom akreditacionog tela  npr.: UKAS (tick and grown).
4. United Registrar of Systems Limited logo sa simbolnim logotipom.
Napomena: Za neke šeme ne postoji izbor jednog od četiri logotipa npr.: Šeme koje nisu akreditovane.

Biće vam predstavljeni linkovi logotipa za standard(e) koje je vaša organizacija sertifikovala/registrovala.
Ukoliko vaš Sertifikat o registraciji nosi oznaku UKAS Tick&Crown (proverite bazu sertifikata), onda vaša organizacija ima pravo da koristi bilo koji odgovarajući logo koji pokazuje oznaku UKAS Tick & Crown.
Međutim, ukoliko vaš Sertifikat nema UKAS Tick & Crown oznaku, onda ne smete koristiti bilo koju od navedene Tick & Crown oznake.
Molimo vas obratite pažnju da je auditor (kontrolor ili proverivač) u obavezi da pri svakoj poseti (ili proveri) proveri upotrebu logotipa i on ili ona treba da, ukoliko se koristi neadekvatan logo ili se koristi adekvatan logo ali nepropisno, proglase neusaglašenost pri čemu ćete morati da prestanete da koristite logo. Zatim, ukoliko se utvrdi da postoji pogrešno upućivanje na status sertifikacije ili pogrešno korišćenje sertifikacionih dokumenata, logotipa ili izveštaja, biće preduzete akcije od strane URS Holdinga uključujući suspenziju, povlačenje sertifikata, objavljivanje prekršaja, i ukoliko su neophodne, zakonske mere.

Prilikom upotrebe logotipa, imajte na umu da postoje pravila/propisi koja se odnose na njihovu upotrebu, a to su sledeća:

Propisi

i) (a) Logotipi se ne smeju koristiti na proizvodima ili pakovanjima proizvoda viđenim od     strane potrošača
(b) Logotipi se ne smeju koristiti u laboratorijskim ispitivanjima, kalibraciji ili kontrolnim izveštajima (osim ukoliko je korisnik sertifikovan od strane URS Holdinga- proverite sa  kancelarijom prema određenim kriterijumima, ukoliko niste sigurni).
II) (a) Jedini izuzetak od gore navedenog su logotipi 1,2 i 4, pružajući jasnu izjavu koja prati logotip/e, i navodi predloženu formulaciju u nastavku (ni u jednom trenutku logo ne sme sam da se pojavi i ne sme da stvori utisak da je proizvod sertifikovan/odobren).
npr.: "Ovaj logo pokazuje da organizacija poseduje sistem menadžmenta koji pokazuje usklađenost sa sistemom standarda“.
II) (b) Nije dozvoljeno da date bilo kakvu pogrešnu izjavu u vezi sa sertifikacijom i mora da se isprave svi reklamni materijali ukoliko je područje sertifikacije promenjeno.
II) (c) Ne smete koristiti ili dozvoliti korišćenje sertifikacionog dokumenta ili nekog njegovog dela na pogrešan način npr. logo može biti upotrebljen samo u skladu sa nazivom i lokacijom koja je stečena sertifikacijom/registracijom.
II) (d) Nakon obustave ili povlačenja sertifikata mora se prekinuti upotreba reklamnih materijala (fotokopije i/ili elektronske verzije) koje bilo kako upućuju na sertifikaciju.
II) (e) Zloupotreba znaka akreditacije i/ili sertifikacionog logoa može biti razlog za povlačenje sertifikata, što podrazumeva da se sertifikacija odnosi na aktivnosti koje su izvan područja sertifikacije.
II) (f) Zabranjeno je koristiti sertifikaciju na način koji može da dovede URS Holidngs i/ili sertifikacioni sistem do lošeg stanja i gubitka poverenja javnosti.
III) Za logotipe 1,2 i 4, logo može biti bilo koje veličine i boje.
IV) Za logotip tipa 3, posebna dodatna pravila za upotrebu ovog logoa su sledeća, na osnovu važećeg Akreditacionog tela:

Za UKAS akreditovane sertifikate akreditacioni znak treba da bude prikazan:
a) U jednoj boji koja treba da bude glavna boja dokumenta.
b) Ne manji od 20mm i ne prelazeći veličinu oznake sertifikacionog tela (npr. URS) koja se koristi zajedno sa UKAS oznakom.
c) Tako da se ne dolazi do njegovog povećanja.
d) Bez uništavanja/izobličenosti njegovih dimenzija.
e) Od proizvođača oznake- približan izgled ne može biti upotrebljen.

Za NABCB akreditovane sertifikate akreditacioni znak treba da bude prikazan:
a) U kombinaciji sivo-crne boje kao umetničko delo.
b) Veličine ne manje od 15mm X 12mm ili u slučaju prikazivanja u manjoj veličini zbog ograničenog prostora, logo treba da bude čitljiv bez ispunjavanja prostora i slova i mora da ostane u istoj proporciji.
V) Možete da koristite koliko god logotipa želite, sve dok se oni odnose na sertifikovani/registrovani standard(e).
VI) Svi logotipi koji su upotrebljeni mora da upućuju na broj sertifikata na dnu logotipa, gde je naznačeno.

IAF sertifikovani korisnici ne mogu da koriste IAF oznaku u svojim izdanjima/reklamnim materijalima.

Službena vozila:

Možete da koristite logo na službenim vozilima, ali obratite pažnju da ne može da se koristi logo koji ima oznaku Akreditacionog tela na sebi (logotip 3).

Pristup logotipima

Da bi ste pristupili svojim logotipima, molimo vas unesite broj sertifikata u punom formatu (npr.: 12345/A/0009/UK/XX ) i kliknite na dugme „Prihvati“.

Certificate No:

Kontaktirajte nas...