ISO 9001:2015 Lead Auditor kurs

01-07-19

URS organizuje ISO 9001:2015 Lead Auditor kurs - za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom.

Petodnevna obuka i testiranje biće održano u Nišu od 01. do 05. jula 2019. 

Polaznici koji budu položili kurs dobiće zvanje ISO 9001:2015 Lead Auditor i sertifikat sa najprestižnijom akreditacijom u svetu - IRCA. 

Kontaktirajte nas...