Nova usluga - sertifikacija ISO 21001:2018

01-06-20

URS je uspešno uspostavio sertifikacionu šemu za standard ISO 21001:2018 - sistemi menadžmenta u obrazovanju.

ISO 21001 definiše zahteve za sisteme menadžmenta (EOMS) obrazovnih ustanova kada takve institucije treba da pokažu sposobnost da podrže prikupljanja znanja, organizovanja nastave i istraživanja.

Standard je primenljiv na sve organizacije koje se bave obrazovanjem.

Kontaktirajte nas...