SEDEX - Provera društvene odgovornosti

Ukratko

Član SMETA - SEDEX provere etičke trgovine je standard koji se koristi za proveru etičke trgovine. SMETA provere su bazirane na ETI kodovima koji uključuju primenu standarda Zaštite životne sredine, Zdravlja i Bezbednosti, Poslovne Etike i Standarda Rada u lancu snabdevanja.

Opis

ETI Code je usvojen preko konvencije Međunarodne organizacije rada o radnim praksama i URS sprovodi SMETA provere u Indiji. Zahtevi SEDEX-ovih provera bazirani su na ETI principima i uključuju:
Slobodno zapošljavanje:
Nema prisilnog i prinudnog rada, zaposleni su slobodni da napuste posao nakon razumnog obaveštenja o tome.
Poštovanje slobode udruživanja:
Radnici imaju pravo da formiraju ili da se pridruže sindikatima, ukoliko to žele. Poslodavci moraju imati otvoren stav prema sindikatima ili predstavnicima radnika bez diskriminacije.
Uslovi rada su bezbedni i higijenski:
Potrebno je pružiti bezbedno i higijensko radno okruženje radnicima kako bi se zadovoljili zahtevi SEDEX provere. Treba preduzeti određene korake kako bi se sprečile nesreće i povrede.
Zahtevi SEDEX provere bazirani na SMETA standardima uključuju da ne bi trebalo regrutovati decu. Deca i osobe mlađe od 18 godina neće biti zapošljene noću ili u opasnim uslovima.
Plate i bonusi plaćene radnicima, na minimalnom nivou, moraju da budu usaglašene sa nacionalnim pravnim standardima ili industrijskim standardima kako bi se ispunili zahtevi SEDEX provere.
Radni sati ne smeju biti prekomerni:
Radno vreme mora da bude usaglašeno sa nacionalnim zakonima i kolektivnim sporazumima, i ne bi trebalo da se radi više od 48 sati nedeljno. Trebalo bi da svaki prekovremeni rad bude dobrovoljan.
Ne sme postojati diskriminacija:
Diskriminacija prilikom zapošljavanja, angažovanja, kompenzacija, beneficija, prekida rada i penzije će biti zabranjena jer se Provera Socijalne Usaglašenosti ne zasniva na rasi, kastama, nacionalnosti, religiji, polu, orijentaciji ili političkoj pripadnosti.
Obezbeđeno je redovno zapošljavanje:
Zahtevi SEDEX-ovih Provera omogućavaju organizacijama da obavljaju posao na osnovu priznatog radnog odnosa. Provera socijalne usaglašenosti obavezuje da se neće izbeći obaveze prema zaposlenima, ustanovljene prema zakonima o radu.

Nije dozvoljeno surovo ili nehumano ponašanje:
Zabranjeno je fizičko ili verbalno zlostavljanje, seksualno i drugo uznemiravanje, kao i ostali oblici zastrašivanja, u skladu sa zahtevima SEDEX provere.

URS je član Audit Company Group (ACG) SEDEX-a. Članstvo u ACG-u dozvoljava URS-u da sprovodi SMETA Provere poštujući zahteve SEDEX provere za izveštavanje članovima. SMETA provere koje URS obavlja za lanac snabdevanja prihvaćene su od strane brendova, dobavljača i kupaca, kao i od ostalih korisnika i zainteresovanih strana, za upravljanje i održavanje etičkih performansi unutar lanca snabdevanja i izvora. URS spisak u SEDEX-ovoj bazi podataka može se pogledati na linku: http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/for-auditors/.

Zašto SEDEX - Provera društvene odgovornosti?
  • • SEDEX izveštaji umanjuju dupliranje provere lanca snabdevanja pružanjem široko prihvaćenog jedinstvenog formata za Proveru socijalne usaglašenosti.
  • • Provera socijalne usaglašenosti prema SMETA standardu omogućava kompanijama da efektivno dele i upravljaju etičkim informacijama lanca snabdevanja
  • • SMETA Provera poboljšava programe etičke trgovine u lancu snabdevanja.
  • • Smanjuje rizike u pogledu društvene odgovornosti i održivosti putem Provere Socijalne Usaglašenosti prema SMETA standardu.
  • • Brendovi i kupci mogu da pregledaju, podele podatke o dobavljačima provere socijalne usaglašenosti u SEDEX-ovoj bazi podataka.

Kontaktirajte nas...