Inspekcija

 
 

Identifikacija provere usklađenosti bezbednosti - na osnovu parametara Due Dilligence

Inspekcija

Državni organi sve više proveravaju da li preduzeća posluju u skladu sa zakonodavstvom u oblasti ...

 
 

Identifikacija zakonskih zahteva - Provera uticaja kompanije na životnu sredinu

Inspekcija

Državni organi sve više proveravaju da li su preduzeća u skladu sa zakonima u oblasti životne sre...

 
 

Provera usklađenosti za bezbednost informacija - Informaciona bezbednost Due Diligence

Inspekcija

Najvažnije sredstvo bilo koje kompanije je informacija. Ova sredstva moraju biti zaštićena u svim...

 
 

SEDEX - Provera društvene usklađenosti

Inspekcija

Član SMETA - SEDEX provere etičke trgovine je standard koji se koristi za proveru etičke trgovine....

 
 

Poljoprivreda

Inspekcija

Nudimo kompletan asortiman inspekcije poljoprivrednih proizvoda. Kao pouzdani inspector, angažovan...

 
 

Osiguranje kvaliteta isporučene robe ili materijala pre slanja (utovar/istovar)

Inspekcija

Nudimo usluge kontrole pre slanja isporuke, inspekcija utovara / istovara. Ispitivanje tereta pre ...

 
 

Nadgledanje zaliha

Inspekcija

- Provera skladišta; - kontrola kolaterala; - inspekcija kvantiteta i kvaliteta robe; - provera št...

 
 

Naftna industrija

Inspekcija

Nafta industrija i petrohemija (sirovine, benzin, biogoriva, proizvodi od nafte itd.) - Trgovinske...

 
 

Kontrola snabdevača

Inspekcija

- kontrola proizvoda pre isporuke; - probni test; - kontrola specifikacija; - kontrola veličina; -...

 
 

Laboratorijsko ispitivanje

Inspekcija

Sve vrste nezavisnih laboratorijskih testova: - Električne Opreme; - Poljoprivredne i Prehramben...

 
 

Državne inspekcije

Inspekcija

- Vojna situacija; - Opasnost od terorističkih napada; - Opasnost od pokretanja virusa; - premešta...

Kontaktirajte nas...