ISO sertifikacija

 
 

ISO 9001:2015 Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom

ISO sertifikacija

Sertifikacija ovog standarda namenjena je svim oblastima poslovanja. ISO 9001 je međunarodni poslo...

 
 

ISO 14001:2015 Sertifikacija sistema menadžmenta životnom sredinom

ISO sertifikacija

Sertifikacija ovog standarda primenjiva je na sve tipove organizacija.

 
 

ISO 37001:2016 - Sertifikacija sistema menadžmenta protiv mita

ISO sertifikacija

ISO 37001:2016 Sistemi menadžmenta protiv mita navodi seriju mera koje treba da pomognu organizaci...

 
 

ISO 41001:2018 - Sertifikacija sistema menadžmenta održavanjem objekata i opreme

ISO sertifikacija

Sertifikacija ovog standarda najviše je namenjena kompanijama koje nude opšte ili specijalizovane ...

 
 

ISO 21001:2018 - Sistemi menadžmenta u obrazovanju

ISO sertifikacija

ISO 21001 definiše zahteve za sisteme menadžmenta (EOMS) obrazovnih ustanova kada takve institucij...

 
 

ISO 22483:2020 Turizam i povezane usluge

ISO sertifikacija

Ovaj standard navodi zahteve kvaliteta i daje smernice za hotele u vezi osoblja, usluga, organizov...

 
 

IATF 16949:2016 - Sertifikacija Sistemi menadžmenta kvalitetom u auto-industriji

ISO sertifikacija

Sertifikacija ovog standarda je posebno namenjena za auto-industriju

 
 

ISO 45001:2018 Sertifikacija Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

ISO sertifikacija

Sertifikacija ovog standarda je primenjljiva u svim poslovnim sferama.

 
 

ISO 27001:2013 - Sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću informacija

ISO sertifikacija

Sertifikacija ovog standarda primenjuje se u svim poslovnim sferama. Treći vek je često povezan sa...

 
 

ISO 20000-1:2018 - Sertifikacija sistema menadžmenta uslugama u informacionim tehnologijama

ISO sertifikacija

Sertifikacija ovog standard namenjena je pružaocima usluga informacionih tehnologija.

 
 

ISO 22000:2018 - Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane

ISO sertifikacija

ISO 22000 Sertifikacija upravljanja bezbednošću hrane primenjuje se na sve vrste preduzeća bez obz...

 
 

ISO 50001:2018 - Sertifikacija sistema menadžmenta energijom

ISO sertifikacija

ISO 50001 Standard je namenjen organizacijama svih vrsta i veličina koje upravljaju energijom, tj....

 
 

AS/EN 9100 – Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom za vazduhoplovnu industriju

ISO sertifikacija

AS / EN 9100 je standard menadžmenta kvalitetom namenjen kompanijama specijalizovanim za vazduhopl...

 
 

ISO 13485:2016 Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom za projektovanje i proizvodnju medicinskih uređaja

ISO sertifikacija

Sertifikat izdat od strane nezavisnog akreditovanog sertifikacionog tela garantuje da je sistem up...

 
 

EN 15838 - Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom centara za kontakt sa potrošačima

ISO sertifikacija

Sertifikacija prema standardu EN 15838 bavi se centrima za kontakt sa potrošačima, koji pružaju us...

 
 

GMP+FSA Dobre proizvodne prakse i osiguranje bezbednosti hrane

ISO sertifikacija

GMP + FSA standard je namenjen primarnim proizvođačima poljoprivrednih proizvoda za proizvodnju hr...

 
 

ISO 22301:2019 - Sertifikacija sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja

ISO sertifikacija

Sertifikacija ovog standarda namenjena je svim oblastima poslovanja.

 
 

ISO 39001:2012 Sistemi menadžmenta bezbednošću drumskog saobraćaja (BDS)

ISO sertifikacija

ISO 390001 sertifikat je namenjen državnim organima, javnim i privatnim organizacijama svih vrsta ...

 
 

ISO 10002:2018 – Sertifikacija sistema menadžmenta - postupanje sa prigovorima

ISO sertifikacija

Sertifikacija ISO 10002 pruža smernice o postupku postupanja sa žalbama, uključujući planiranje, ...

 
 

ISO 22716:2007 Dobre proizvodne prakse u kozmetici

ISO sertifikacija

ISO 22716 sertifikacija pokazuje usklađenost sa kvalitetom i bezbednošću (sigurna upotreba) tokom ...

 
 

ISO 29001:2020

ISO sertifikacija

Međunarodni standard ISO / TS 29001 dodaje posebne tehničke zahteve za sisteme upravljanja kvalite...

 
 

ISO 26000:2010 – Društvena odgovornost

ISO sertifikacija

Usaglašenost ISO 26000 podrazumeva validaciju koncepta društvene odgovornosti implementiranog u or...

 
 

ISO 29990 - Sertifikacija sistema menadžmenta usluga učenja

ISO sertifikacija

ISO 29990 - usluge učenja, postavlja osnovne zahteve za upravljanje kvalitetom u oblasti obrazovan...

 
 

ISO 11011:2013 Sertifikacija sistema energetske efikasnosti komprimovanog vazduha

ISO sertifikacija

Komprimovani vazduh se koristi skoro u svim operativnim i proizvodnim kompanijama i predstavlja "s...

 
 

ISO 28000:2007 - Sistemi menadžmenta bezbednošću u lancima snabdevanja

ISO sertifikacija

Međunarodni standard ISO 28000 primenjuje se na kompanije svih veličina koje rade u bilo kojoj obl...

 
 

ISO 31000:2018 - Upravljanje rizicima

ISO sertifikacija

Efikasno upravljanje rizikom je od suštinskog značaja za opstanak i održanje svake kompanije. ISO ...

Kontaktirajte nas...