Objavljeni materijali

Web sajt

Web sajt predstavlja opšti medij za predstavljanje usluga koje URS i ostale povezane kompanije nude „širem svetu“. Kao takav , web sajt se ažurira s vremena na vreme, pri čemu je napor usmeren ka održavanju web sajta, bez opasnosti i propusta.
Međutim, URS Holdings ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak posla, usluge ili ostalih problema vezanih za greške i propuste otkrivene na web sajtu.

Važno obaveštenje:

Usluga automatskog prevođenja je ugrađena na web sajtu i dešava se da se ne može tačno prevoditi sa jednog jezika na drugi – ukoliko korisnik ima bilo kakvih nedoumica oko značenja/sadržaja može da kontaktira kancelariju predstavništva na info@urs-holdings.com

Štampani materijal

U pojedinim slučajevima, štampani materijal se proizvodi za marketing uopšteno i informacije za potencijalne korisnike usluga ponuđenih od strane URS Holdinga. Kao i u slučaju web sajta, svi napori su usmereni ka obezbeđenju materijala bez grešaka i propusta, u vreme štampanja.

URS Holdings ne preduzima odgovornost za bilo kakav gubitak posla, usluge ili ostale probleme vezane za greške i propuste pronađene u materijalu.

Opšte komunikacije i Ugovori

 URS Holdings nastoji da komunicira sa svim korisnicima kako bi uvideli koji su zahtevi za svaku od bitnih faza određenih usluga ponuđeni klijentima putem navoda, kojim se utvrđuju uslovi pruženih usluga ili koji upućuju na ostale javno dostupne informacije, kao što je ovaj web sajt. Iako se preduzimaju svi napori kako bi navedeni uslovi bili bez grešaka i propusta , URS Holdings ne preduzima odgovornost za bilo kakav gubitak posla, usluge ili ostalih problema vezanih za bilo koju grešku.

Bilo kakve greške pronađene na nekom od naših objavljenih materijala mogu da se saopšte i prijave lokalnoj kancelariji URS Holdinga i predstavništvu Holdinga, ukoliko korisnik smatra da je to neophodno. Biće učinjeni svi napori kako bi se ispravile greške i/ili nesporazumi.

Kontaktirajte nas...